Eseti választottbíróság - Dokumentumok

Az eljárás megindításának gyakorlati lépései
(rövid összefoglaló)

Az eljárás megindulása
A választottbírósági eljárás kérelemre indul. Ennek hivatalos neve: kereset.

Az iratok benyújtásának helye:
Az iratokat a felperes által választott választottbíróhoz kell benyújtani.

A benyújtandó iratok:

 • keresetlevél (az eredeti példányon a választottbírósági illeték felragasztott illetékbélyegben leróva)
 • előzetes iratok, bizonyítékok
 • képviselői meghatalmazás

Díj megfizetése:

 • A díjat a felperes által választott választottbíróhoz kell befizetni.

A keresetlevél tartalma:

 • a tényállás leírása
 • a másik fél megjelölése, címe
 • a bizonyítékok megjelölése
 • jogszabályi hivatkozás
 • bíró megjelölése ill. annak jelzése, hogy az eljáró bírót a vb. jelölje ki
 • az ügy tárgyaláson kívül való elbírálásának lehetőségére utalás (ilyen megállapodás esetén)
 • eljárási szabályok megjelölése, amennyiben a Felek nem a mintaszabályzat szerinti eljárásban állapodtak meg
 • minden egyéb, amit a kérelmező fontosnak tart.

Az iratok példányszáma:
A választottbírósági eljárás megindításával és lefolytatásával kapcsolatos valamennyi beadványt annyi példányban kell benyújtani, hogy minden félnek, illetve beavatkozónak jusson egy-egy példány, magának a tanácsnak pedig négy példány.

 

Főlap | Regisztrátorok listája | Delegálási szabályok | Meghirdetés | Keresés | Technikai ellenőrzés
Tanácsadó testület | Alternatív vitarendezés | Eseti Választottbíróság | Archívum | Egyebek | Statisztika