Tanácsadó testület - Elvi állásfoglalások

1/2018. (III. 09.) A jogszabályok sajátos elnevezésének és a politikai jelmondatok jogvédelme összefüggésében felmerült kérdések és a stopsoros.hu domain név iránti igénylés teljesíthetősége
1/2017. (V. 23.) A TT 9/2000 (VIII. 23.) Elvi Állásfoglalása alapján kialakult gyakorlat során felmerült egyes konkrét problémákkal összefüggő jogértelmezési kérdések
1/2016. (IV.19.) A magyarországi települések nevét az ott élő kisebbségek nyelvén megillető védelem
1/2004. (X. 18.) Egyes vulgárisnak, durvának, trágárnak minősülő szavak domain névként való használatba adhatóságának megítélése
1/2003 (IV.22.) A közszereplő (előadóművész) művésznevével egyező névválasztások jogszerűsége tárgyában
9/2000. (VIII. 23.) Magánszemélyek névkizárólagosságához fűződő jogai érvényesülésének biztosítása tárgyában
8/2000. (VIII. 9.) A gyaníthatóan megtéveszto vagy jogellenes névigénylések elutasíthatóságatárgyában
7/2000. (V. 31.) A Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegyek,ill. a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz benyújtott védjegybejelentésbenszereplő megjelölések domainnévként való választhatóságával kapcsolatosegyes kérdések
6/2000. (V.24.) A Delegációs és Regisztrációs Szabályzat szerintiprioritásos igények és a jogszabály alapján gyakorolható kizárólagoselsőbbségi jogok ütközéséről és a megtévesztő domain név igénylésteljesítésének tilalmatárgyában
5/2000. (V. 24.) A delegálás visszautasíthatósága a mű sajátos címéhez, illetve a műben szereplő jellegzetes és eredeti alak elnevezéséhez fűződő kizárólagos szerzői jogok megsértése eseténtárgyában
4/2000. (V.10.) A domain névre vonatkozó igénylésaz üzleti tisztesség jogszabályi követelményére hivatkozással és akereskedelmi nevek védelme érdekében történő megtagadásávalkapcsolatban
3/2000. (V.10.) a nem gazdálkodó szervezetek illetve a jogszabállyal létrehozott szervezetek priorításos igényeinek illetve a második szintű közdomaineklétesíthetőségének tárgyában
2/2000. (IV. 12.) a 2000. március 1.-e előtt hatályos Regisztrációs Szabályzat alapján benyújtott Igényléseknévkizárólagosság miatti elutasítása, valamint a zárolt nevektárgyában
1/2000. (IV. 5.) A cégnév alapján prioritást élvező igények névválasztásának jogszerűsége
Főlap | Regisztrátorok listája | Delegálási szabályok | Meghirdetés | Keresés | Technikai ellenőrzés
Tanácsadó testület | Alternatív vitarendezés | Eseti Választottbíróság | Archívum | Egyebek | Statisztika