Tanácsadó testület - Eseti állásfoglalások

Internet Szolgáltatók Tanácsa

Tanácsadó Testülete

Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 11/2011. (V. 30.) sz. Állásfoglalása

A hubertusz.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (852/2011. sz. ügy)

 

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 852/2011. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben, megtárgyalta, majd 2011. május 30-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület egyhangú véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A hubertusz.hu domain delegálására vonatkozó igény a Full Domain Records Kft. számára teljesíthető.

 

Indokolás:

A hubertusz.hu domain nevet a Full Domain Records Kft. („Panaszolt”) prioritás nélkül igényelte 2011. március 21-én.

Az igénylés ellen a Zwack Unicum Nyrt. („Panaszos”) élt kifogással és a Domain Regisztrációs Szabályzat 9. pontja alapján kérte az igénylés felfüggesztését illetőleg visszavonását. A kifogásban a Panaszos előadta, hogy a „Hubertus” kifejezés a védjegyoltalma alatt áll mint szóvédjegy, továbbá a kifejezést termékein széles körben használja.

A Panaszos a földrajzi árujelzők és védjegyek oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény („Védjegytörvény”) 12. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a védjegyjogosult kizárólagos használati joga alapján kéri a domain név delegálásának a megtiltását.

A Panaszos arra hivatkozott, hogy védjegye belföldön jó hírnevet élvez, azonban e tekintetben semmilyen bizonyítékot nem csatolt.

A Panaszolt válaszában előadta, hogy 2011. július elsejéig 2000 domain nevet kíván új rendszeréhez bejegyeztetni, a nevek keresztnevek. Hivatkozott arra, hogy a Hubertusz is egy anyakönyvezhető keresztnév. Példaként hivatkozott arra, hogy másodszintű domainekkel kívánná használni a „hubertusz” nevet, például: „laczjo.hubertusz.hu”, „földvári.hubertusz.hu”, „panzio.hubertusz.hu”, „vadasztarsasag.hubertusz.hu”.

A TT elfogadta a Panaszolt érvét, hogy a „Hubertusz” egyben Magyarországon anyakönyvezhető keresztnév (http://hu.wikipedia.org/wiki/Hubert). A Panaszos által előadottak arra engednek következtetni, hogy a használat nyilvánvalóan nem érintené a Panaszolt tevékenységét.

A Tanácsadó Testület a Panaszos álláspontját osztotta a tekintetben, hogy a DRSZ és a Védjegytörvény egyaránt tiltják a belföldön jó hírnevet élvező védjegyek esetében a védjegyekkel azonos vagy azzal összetéveszthető kifejezések kereskedelmi célú használatát. E tekintetben megállapította, hogy nincs olyan körülmény amely szerint a Panaszolt a Panaszoséval azonos áruosztályban kívánná használni a domain nevet. Bár a Panaszos nem bizonyította, hogy a védjegy belföldön jó hírnevet élvezne, e tekintetben a Tanácsadó testület megjegyzi, hogy a védjegytörvény még a belföldön jó hírnevet élvező védjegyek tekintetében is csak akkor tiltja a védjegy használatát, ha a megjelölés alapos ok nélkül történő használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét. Ez a Tanácsadó Testület rendelkezésére álló iratok alapján szintén nem valószínűsíthető.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2011. május 30.

 

 

 A Tanácsadó Testület nevében:

 

 …………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.

 

Főlap | Regisztrátorok listája | Delegálási szabályok | Meghirdetés | Keresés | Technikai ellenőrzés
Tanácsadó testület | Alternatív vitarendezés | Eseti Választottbíróság | Archívum | Egyebek | Statisztika