Tanácsadó testület - Eseti állásfoglalások

Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 03/2012. (I. 31.) sz. Állásfoglalása

 

Az akvaponia.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(894/2012.  sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A akvaponia.hu ... részére delegálható.

 

 

Indokolás

 

 

Gönczi Péter („Panaszos”) 2012. január 9-én fordult a Tanácsadó Testülethez a fenti domain név tekintetében, ... („Panaszolt”) igénylése ellen.

 

A Panaszos észlelte, hogy a tárgyi domaint – vélhetően haszonszerzés céljából – a Panaszolt magának igényelte és mivel maga is regisztráltatni kívánta a domaint, az igénylés ellen panasszal élt és kérte az akvaponia.hu domain nevet részére megítélni:

 

Véleménye szerint az akvapónia szót és rendszert, a Panaszosról december 31-én megjelent hír alapján ismerte meg a széles közönség, ennek kapcsán jelentek meg a sajtóban és az interneten hírek, riportok illetve videók. Ezeket több száz kisebb nagyobb on-line portál, blog vette át. Jelezte, hogy az aquaponics.hu és az aquaponia.hu domain nevek a tulajdonába vannak, ezeken a web helyeken releváns webtartalom van. Álláspontja szerint az akvapóniát, mint rendszert Magyarországon egyedüliként csinálja.

 

A Panaszolt válaszában az alábbi észrevételeket tette:

 

1. A domain igénylés célja egy akvapóniával kapcsolatos általános tájékoztató oldal létrehozása, azon a témával kapcsolatos, részben idegen nyelvű anyagok fordításban való megjelenítése, az élelmiszertermelés ezen módjának elterjesztése.

 

Véleménye szerint a haszonszerzési célú domain igénylés nem jogellenes, de nincs szándékában a megszerzendő domain továbbértékesítése. Az igénylés előtt meggyőződött arról, hogy a domain nem védjegy nem márkanév tehát az igénylésnek akadálya nem volt.

 

Az akvapónia egy évszázadok óta létező technológia, amit az Egyesült Államokban fejlesztettek tovább, elsősorban a kevés termőfölddel rendelkező tájak élelmiszerellátásának javítása érdekében. A technológia közismert, például a wikipédia is részletesen ismerteti.

 

A Panaszosnak a saját népszerűségére hivatkozása a domain ügyben nem releváns, az igényelt domain delegálása pedig nem sérti a Panaszos saját domainjeinek használatát.

 

A Panaszolt szerint nemcsak a Panaszos foglalkozik Magyarországon akvapóniával, több kertészeti üzlet is kínál akvapóniás rendszereket, maguk is és mások is foglalkoznak saját akvapóniás rendszer kifejlesztésével. Maga az akvapóniás rendszer se jelent mást, mint halak és növények „összezártságát”, ennek konkrét eszközrendszere nincs megjelölve, a témával számos idegen nyelvű anyag, videó foglalkozik.

 

Tekintettel arra, hogy az akvapónia egy általános kifejezés, elterjedt és nyilvánosan elérhető rendszer, az nem a Panaszos alkotása, tulajdona, a domain kizárólagos használatát magának nem követelheti.

 

A Tanácsadó Testület (TT) megállapítja, hogy az interneten található információk szerint az akvapónia az intenzív tartályos haltenyésztés (akvakultúra) és a föld nélküli növénytermesztés (hidropónia) egyesítéséből jött létre. Az akvapóniával (aquapónia, angolul aquaponics) kapcsolatban számos információ, leírás, videó, tájékoztató stb. áll rendelkezésre az interneten.

 

Bár tény, hogy a Panaszos akvapóniás tevékenysége tagadhatatlanul ismertté tette őt és a tevékenységét, és jelentős érdeklődést támasztott, önmagában a Panaszosnak ez a figyelemreméltó kezdeményezése a TT álláspontja szerint, valóban nem alapozza meg, hogy Panaszos magának igényelje az akvapónia kifejezés domainkénti kizárólagos használatát.

 

A Panaszos aquaponics.hu és az aquaponia.hu domain nevein folytatott tevékenységét, a TT véleménye szerint nem zavarja a Panaszolt más írásmódú domain használata, a közismertnek tekinthető akvapóniás tevékenységgel kapcsolatban nem követelhető kizárólagos névhasználat.

 

A tárgyi ügyben a TT jogellenességet vagy a domain delegálásának tilalmát eredményező Domainregisztrációs Szabályzat sértést nem észlelt, ezért az akvaponia.hu domain delegálását, ... javára teljesíthetőnek tartotta.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2012. 01. 31.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.

 

Főlap | Regisztrátorok listája | Delegálási szabályok | Meghirdetés | Keresés | Technikai ellenőrzés
Tanácsadó testület | Alternatív vitarendezés | Eseti Választottbíróság | Archívum | Egyebek | Statisztika