Részletes keresés, admin-c vagy domain használó e-mail küldés

Felhasználási feltételek

A webes felületen elérhető eszköz használatával annak használója (a továbbiakban: "felhasználó") tudomásul veszi, hogy:

1

Az ISZT Nonprofit Kft. által fenntartott nyilvános domainadatbázis (a továbbiakban: adatbázis) célja, hogy segítse a .hu ccTLD alá bejegyzett domainekkel kapcsolatos technikai problémák elhárítását, valamint a bejegyzett domainekkel ill. azok használatával kapcsolatos jogos érdek érvényesítése végett lehetővé tegye a domain használatáért felelős személlyel való kapcsolatfelvételt. Felhasználó vállalja, hogy az adatokat csak az ezen pontban megjelölt célból hívja le és hasznosítja.

2

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatbázisban a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CII. tv-ben meghatározott személyes adatok is találhatóak: ilyennek minősül bármely természetes személlyel összefüggésben hozható adat, vagy az abból levonható következtetés (pl. név, cím, telefonszám, e- mail cím). Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen adatoknak az adatbázis 1. pontban meghatározott céljától eltérő felhasználása (például de nem kizárólag reklámcélú üzenetek küldése e-mailben, telefonos kapcsolatfelvétel az 1. pontban meghatározott céltól eltérő célból, a lehívott adatok adatbázisban történő tárolása) céltól eltérő adatkezelést valósít meg, amely a Btk. 177/A §-a alapján vétségnek minősül és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

3

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az ISZT Nonprofit Kft. mint az adatbázis készítője jelentős erőfeszítéseket tett és tesz az adatbázis létrehozása és karbantartása érdekében. Felhasználó tudomásul veszi, hogy tilos az adatbázisnak az 1. pontban meghatározott célból történő rendeltetésszerű használatával ellentétes bármely tevékenység, így különösen az adatbázisban lévő adatok összességének vagy jelentős részének lehívása, hasznosítása, ill. az adatok jelentéktelen részének ismételt lehívása, hasznosítása is, ha az nem az 1. pontban meghatározott célból történik.

4

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az ISZT Nonprofit Kft. kizár minden felelősséget bármely közvetlen vagy közvetett kárért, amely az adatbázisban található adatok esetleges pontatlanságából vagy valótlanságából ered.

5

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a webes csatlakozófelületen elérhető adatbázis tartalma 24 óránként frissül a mindenkor aktuális adatokat tartalmazó háttéradatbázis alapján. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az ISZT Nonprofit Kft. kizár minden felelősséget bármely olyan közvetlen vagy közvetett kárért, amely a weben elérhető és a mindenkor aktuális adatokat tartalmazó adatbázis adattartalmának eltéréséből adódik.

Főlap | Regisztrátorok listája | Delegálási szabályok | Meghirdetés | Keresés | Technikai ellenőrzés
Tanácsadó testület | Alternatív vitarendezés | Eseti Választottbíróság | Archívum | Egyebek | Statisztika